Данни от АМС  MS&E-4, eкспериментален полигон на Консорциум МСЕ в София, кв. Княжево

измерени в 10:30 ч. (астрономическо време) на 26.06.2017

 
Метеорологичен параметър
Стойност
Максимум
Време
Минимум
Време
Температура [deg C]

28.1

28.1 10.28 15.1 4.46
Относителна влажност [%]

38.3

67.2 5.29 38.0 10.21
Атмосферно налягане [hPa] 934.7 939.2 0.22 934.7 10.29
Инсолация [W/m2] 613.4 613.4 10.29 0.0 0.11
Температура на почвата на дълбочина 5 cm [deg C] 24.3 24.3 10.29 21.3 6.05
Температура на почвата на дълбочина 10 cm [deg C] 23.5 24.2 0.11 22.4 6.41
Температура на почвата на дълбочина 20 cm [deg C] 22.1 23.5 0.11 22.1 10.17
Скорост на вятъра [m/s]

1.1

Максимална скорост на вятъра: 3.4 m/s измерена в  10.10 ч. (астрономическо време)
Посока : 20° - Север - Североизток
Посока на вятъра [deg]

59

Количество валеж [mm]

0.0

Максимална интензивност на валежа: 0.0 mm/h,  измерена в  0.00  ч. (астрономическо време)
Интензивност на валежа [mm/h]

0.0

Изпарение от водна повърхност: 10.1 [mm/day] Изпарение от референтна почва по FAO56-PM:4.3 [mm/day]

Точка на оросяване:12.5 [deg C]  Устойчивост на атмосферата по Pasquill: А - силно неустойчива

Атмосферно налягане спрямо нормалното за този ден: Ниско!   Барометрична тенденция: -3.3 [hPa]
Продължителност на слънчевото греене до сега: 4.07 часа.   Сумарна слънчева енергия до момента:  1.870 [kWh/m2].

Продължителност на деня: 15.06 часа.  Време на изгрева на Слънцето: 4.60 часа (астрономическо време).

Обратно към MS&E