Данни от АМС  MS&E-4, eкспериментален полигон на Консорциум МСЕ в София, кв. Княжево

измерени в 23:50 ч. (астрономическо време) на 19.08.2017

 
Метеорологичен параметър
Стойност
Максимум
Време
Минимум
Време
Температура [deg C]

18.3

32.3 15.45 12.1 5.26
Относителна влажност [%]

33.1

63.2 6.13 3.2 15.24
Атмосферно налягане [hPa] 941.7 944.5 6.10 935.7 15.51
Инсолация [W/m2] 0.0 696.4 12.56 0.0 0.12
Температура на почвата на дълбочина 5 cm [deg C] 23.4 27.1 15.39 20.9 6.43
Температура на почвата на дълбочина 10 cm [deg C] 24.3 26.3 15.44 22.2 7.29
Температура на почвата на дълбочина 20 cm [deg C] 23.7 23.8 20.08 22.3 10.25
Скорост на вятъра [m/s]

0.4

Максимална скорост на вятъра: 4.1 m/s измерена в  12.29 ч. (астрономическо време)
Посока : 98° - Изток - Югоизток
Посока на вятъра [deg]

278

Количество валеж [mm]

4.8

Максимална интензивност на валежа: 49.2 mm/h,  измерена в  19.35  ч. (астрономическо време)
Интензивност на валежа [mm/h]

0.0

Изпарение от водна повърхност: 6.6 [mm/day] Изпарение от референтна почва по FAO56-PM:3.5 [mm/day]

Точка на оросяване:1.8 [deg C]  Устойчивост на атмосферата по Pasquill: D - неутрална

Атмосферно налягане спрямо нормалното за този ден: Ниско!   Барометрична тенденция: -0.2 [hPa]
Продължителност на слънчевото греене до сега: 9.30 часа.   Сумарна слънчева енергия до момента:  5.241 [kWh/m2].

Продължителност на деня: 13.33 часа.  Време на изгрева на Слънцето: 5.49 часа (астрономическо време).

Обратно към MS&E