Данни от АМС  MS&E-4, eкспериментален полигон на Консорциум МСЕ в София, кв. Княжево

измерени в 20:00 ч. (астрономическо време) на 16.10.2017

 
Метеорологичен параметър
Стойност
Максимум
Време
Минимум
Време
Температура [deg C]

11.3

22.5 14.25 7.6 5.34
Относителна влажност [%]

51.3

72.5 7.17 22.9 15.16
Атмосферно налягане [hPa] 952.7 953.5 7.13 947.3 15.02
Инсолация [W/m2] 0.0 554.4 12.26 0.0 0.11
Температура на почвата на дълбочина 5 cm [deg C] 16.9 19.2 14.58 13.6 7.27
Температура на почвата на дълбочина 10 cm [deg C] 17.6 18.3 16.16 15.0 8.20
Температура на почвата на дълбочина 20 cm [deg C] 16.6 16.6 19.06 15.3 10.42
Скорост на вятъра [m/s]

0.4

Максимална скорост на вятъра: 2.4 m/s измерена в  8.44 ч. (астрономическо време)
Посока : 73° - Изток - Североизток
Посока на вятъра [deg]

270

Количество валеж [mm]

0.0

Максимална интензивност на валежа: 0.0 mm/h,  измерена в  0.00  ч. (астрономическо време)
Интензивност на валежа [mm/h]

0.0

Изпарение от водна повърхност: 0.6 [mm/day] Изпарение от референтна почва по FAO56-PM:0.3 [mm/day]

Точка на оросяване:1.6 [deg C]  Устойчивост на атмосферата по Pasquill: D - неутрална

Атмосферно налягане спрямо нормалното за този ден: Нормално.   Барометрична тенденция: 2.6 [hPa]
Продължителност на слънчевото греене до сега: 7.22 часа.   Сумарна слънчева енергия до момента:  3.079 [kWh/m2].

Продължителност на деня: 10.46 часа.  Време на изгрева на Слънцето: 6.54 часа (астрономическо време).

Обратно към MS&E