Данни от АМС  MS&E-4, eкспериментален полигон на Консорциум МСЕ в София, кв. Княжево

измерени в 03:40 ч. (астрономическо време) на 26.05.2017

 
Метеорологичен параметър
Стойност
Максимум
Време
Минимум
Време
Температура [deg C]

9.6

11.3 0.16 9.6 3.31
Относителна влажност [%]

85.1

85.1 3.39 75.3 0.12
Атмосферно налягане [hPa] 938.3 938.8 0.12 938.3 3.27
Инсолация [W/m2] 0.0 0.0 0.12 0.0 0.12
Температура на почвата на дълбочина 5 cm [deg C] 16.0 16.9 0.12 16.0 3.36
Температура на почвата на дълбочина 10 cm [deg C] 17.1 17.6 0.12 17.1 3.27
Температура на почвата на дълбочина 20 cm [deg C] 16.9 17.1 0.12 16.9 3.30
Скорост на вятъра [m/s]

0.6

Максимална скорост на вятъра: 2.1 m/s измерена в  1.23 ч. (астрономическо време)
Посока : 357° - Север - Северозапад
Посока на вятъра [deg]

14

Количество валеж [mm]

1.4

Максимална интензивност на валежа: 2.4 mm/h,  измерена в  1.01  ч. (астрономическо време)
Интензивност на валежа [mm/h]

0.0

Изпарение от водна повърхност: 0.2 [mm/day] Изпарение от референтна почва по FAO56-PM:0.1 [mm/day]

Точка на оросяване:7.2 [deg C]  Устойчивост на атмосферата по Pasquill: А - силно неустойчива

Атмосферно налягане спрямо нормалното за този ден: Ниско!   Барометрична тенденция: -0.4 [hPa]
Продължителност на слънчевото греене до сега: 0.00 часа.   Сумарна слънчева енергия до момента:  0.000 [kWh/m2].

Продължителност на деня: 14.45 часа.  Време на изгрева на Слънцето: 5.03 часа (астрономическо време).

Обратно към MS&E