Данни от АМС  MS&E-4, eкспериментален полигон на Консорциум МСЕ в София, кв. Княжево

измерени в 20:20 ч. (астрономическо време) на 30.03.2017

 
Метеорологичен параметър
Стойност
Максимум
Време
Минимум
Време
Температура [deg C]

13.0

22.2 15.07 4.1 4.36
Относителна влажност [%]

19.1

44.6 4.42 2.3 15.09
Атмосферно налягане [hPa] 945.9 945.9 20.19 938.6 14.42
Инсолация [W/m2] 0.0 681.0 12.06 0.0 0.11
Температура на почвата на дълбочина 5 cm [deg C] 13.2 14.8 15.33 8.0 6.50
Температура на почвата на дълбочина 10 cm [deg C] 13.4 13.8 16.44 9.3 8.08
Температура на почвата на дълбочина 20 cm [deg C] 11.3 11.3 20.05 9.4 10.22
Скорост на вятъра [m/s]

1.1

Максимална скорост на вятъра: 4.9 m/s измерена в  14.07 ч. (астрономическо време)
Посока : 25° - Север - Североизток
Посока на вятъра [deg]

346

Количество валеж [mm]

0.0

Максимална интензивност на валежа: 0.0 mm/h,  измерена в  0.00  ч. (астрономическо време)
Интензивност на валежа [mm/h]

0.0

Изпарение от водна повърхност: 1.3 [mm/day] Изпарение от референтна почва по FAO56-PM:0.8 [mm/day]

Точка на оросяване:-10.0 [deg C]  Устойчивост на атмосферата по Pasquill: D - неутрална

Атмосферно налягане спрямо нормалното за този ден: Нормално.   Барометрична тенденция: 4.0 [hPa]
Продължителност на слънчевото греене до сега: 9.56 часа.   Сумарна слънчева енергия до момента:  5.171 [kWh/m2].

Продължителност на деня: 12.25 часа.  Време на изгрева на Слънцето: 6.20 часа (астрономическо време).

Обратно към MS&E