Данни от АМС  MS&E-4, eкспериментален полигон на Консорциум МСЕ в София, кв. Княжево

измерени в 10:00 ч. (астрономическо време) на 12.12.2017

 
Метеорологичен параметър
Стойност
Максимум
Време
Минимум
Време
Температура [deg C]

10.5

10.5 9.58 1.5 1.27
Относителна влажност [%]

34.9

57.2 6.59 34.9 9.59
Атмосферно налягане [hPa] 9999.0 6.0 9.01 9999.0 0.11
Инсолация [W/m2] 250.0 250.0 9.59 0.0 0.11
Температура на почвата на дълбочина 5 cm [deg C] 1.6 1.6 9.41 1.4 4.54
Температура на почвата на дълбочина 10 cm [deg C] 3.2 3.3 0.11 3.2 8.41
Температура на почвата на дълбочина 20 cm [deg C] 3.9 4.0 0.11 3.9 9.55
Скорост на вятъра [m/s]

0.4

Максимална скорост на вятъра: 2.8 m/s измерена в  7.03 ч. (астрономическо време)
Посока : 335° - Север - Северозапад
Посока на вятъра [deg]

37

Количество валеж [mm]

0.0

Максимална интензивност на валежа: 0.0 mm/h,  измерена в  0.00  ч. (астрономическо време)
Интензивност на валежа [mm/h]

0.0

Изпарение от водна повърхност: 3.1 [mm/day] Изпарение от референтна почва по FAO56-PM:9999.0 [mm/day]

Точка на оросяване:-4.4 [deg C]  Устойчивост на атмосферата по Pasquill: А - силно неустойчива

Атмосферно налягане спрямо нормалното за този ден: Няма данни!   Барометрична тенденция: 9999.0 [hPa]
Продължителност на слънчевото греене до сега: 0.31 часа.   Сумарна слънчева енергия до момента:  0.252 [kWh/m2].

Продължителност на деня: 8.56 часа.  Време на изгрева на Слънцето: 8.00 часа (астрономическо време).

Обратно към MS&E