Header image  

фирма в състава на Консорциум

"Метеорологични Системи и Екипировка"

 
 
структура на Консорциум "МСЕ"

 

лого


"МСЕ-сервиз" ЕООД е създадено през 2002 год.

Дружеството поема обслужването на клиентите на Консорциум "МСЕ"

Основните дейности, които развива "МСЕ - сервиз" ЕООД са:
1. Разработка, тестове и валидация на специализиран софтуер и интернет приложения;
2. Сервизно обслужване на всички технически устройства произведени от Консорциум "МСЕ";
3. Внедряване на резултатите от развойната дейност на Консорциум "МСЕ";
4. Тестови изпитания (лабораторни и натурни) на новото производство.
5. Поддържане на технологичните вериги, осигуряващи автоматичната работа в режим "реално време" на различните продукти произведени от Консорциум "МСЕ".

 

 

В "МСЕ - сервиз" ЕООД работят на трудов договор учени и специалисти с висока квалификация.

 

   
2016 "МСЕ-сервиз" ЕООД
ЕИК 131006536
адрес на регистрация: гр. София 1619, ул. Княжевска № 56
ДДС № BG131006536